Karısını Zevkle Sundu

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Bu anlataca?ym olay, ba?ymdan geçen güzel ama bir o kadarda iç gycyklayycy ya?anmy? bir anymdyr. Ysmim ferdi, 36 ya?ynda, yaky?ykly sayylabilecek, dürüst güvenilir ve syr küpü denilen türden bir insanym. Syrda? bir yapyya sahip olmam ba?ymdan geçen olaylada yakyndan ilgilidir. Bundan 1 yyl önce irc chat kanallarynyn birinde sohbet ederken Nedim isminde, bana 43 ya?ynda oldu?unu söyleyen biriyle tany?tym. Havadan sudan biraz konu?tuktan sonra konu cinselli?e geldi dayandy.Bana,kadynlardan oldu?u kadar erkeklerden de ho?landy?yny söyleyince onun bisexual oldu?unu anladym.Yarym saatlik bir sohbetin ardyndan Nedim bey,e?ininde yanynda oldu?unu ve bütün yazdyklarymy okudu?unu ayryca beni çok nazik ve seviyeli buldu?unu yazynca e?i hakkynda ona sorular sormaya ba?ladym.

E?inin iri gö?üslerini,dolgun yuvarlak kalçalaryny ve amynyn sary kyllaryny anlatyrken zevkten elinin titredi?ini yazylaryndaki bazy harf hatalaryndan hemen anladym. Kocasynyn anlatty?y kadaryyla Selma hanym;32 ya?ynda iri gö?üslü,dolgun pürüzsüz kalçaly,kalyn dudakly,mavi gözlü kysacasy sex abidesi bir kadyndy.Bana karysyyla bir karar verdiklerini,grupsex yapmak için ciddi evli çift aradyklaryny söyledi. Konu?malarymyz esnasynda birkaç evli çiftle birlikte oldu?umu söyledi?imden Nedim beyin bu talebi bana gayet do?al geldi. Fakat benden istedi?i ?ey prensiplerime tamamen ters bir olaydy, çünkü ben ili?kilerimi,heleki evli çiftlerle olan ili?kilerimi asla de?ifre etmeyen bu camiada güvenilirli?iyle tanynmy? biriyimdir. Bunu onada açykça anlattym, kim olurlarsa olsunlar onlary kesinlikle birlikte oldu?um di?er çiftlerle tany?tyramayaca?ymy bunun prensiplerime aykyry oldu?unu söyledim.Benim bu tutumum kar?ysynda Nedim bey ?a?yrtycy bir ?ey söyledi, ??tam bizim arady?ymyz gibi birisin bizim amacymyz aslynda evli çiftlerle birlikte olmak de?il,karyma ve bana cinsel fantezilerimizi doyasyya ya?atacak bir erkek partner bulmakty,bunu uzun esenyurt escort zamandyr arzuluyorduk ama ünlü ve zengin biri oldu?um için kimselere güvenemiyorduk??dedi.Konu?mamyzyn ardyndan Nedim bey sözü fazla uzatmadan mail adresimi istedi birkaç dakikalyk görüntülü sohbetin pe?inden telefonumu alarak beni arady, özel ?oförünü gönderece?ini, ?oförün beni zorlanmadan bulabilece?i bir adres vermemi istedi.Özel ?oför çok çenebaz biriydi,bana bir sürü merakly soru sordu,en sonunda sabrym ta?ty ve çok çenebaz biri oldu?unu sadece arabayy kullanmasyny ?oföre açykça söyledim.Eve geldi?imde kapyyy Nedim bey ve e?i Selma hanym birlikte açty birbirimizi çok kysa bir süre süzdükten sonra beni oturma odasyna davet ettiler.Ykram ettikleri üç duble Jack Daniels ve Madlen çikolatanyn ardyndan ortam iyice yumu?amy?ty.Selma hanym müsaade isteyerek üzerine daha rahat bir ?eyler giyece?ini söyleyip odadan ayryldy. Geriye döndü?ünde üzerinde saf ipekten,iri meme uçlaryny alabildi?ine belli eden kysacyk pembe bir gecelik vardy.Kocasyyla bir an baky?tyktan sonra gelip yanyma oturdu Eline bir çikolata alyp a?zyna götürdü, öyle bir çikolata yiyi?i vardy ki sanki senin sikinide bu çikolata gibi yalar yutarym der gibiydi. Duda?ynyn kenaryna bula?an çikolatayy silmek için tam peçeteye uzandy?ynda onun elinden tutarak kendime do?ru çekmemle çikolata bula?my? dudaklaryny emmeye ba?lamam bir oldu.O da ayny anda heyecandan titreyen elini hasretle sikime götürüp pantolunun dy?yndan yara?ymy kavrady. Kocasy bacak bacak üstüne atmy? bir yandan bizi seyrediyor bir yandanda pantolonun dy?yndan kendi aletini ok?uyordu.

Selma dudaklaryny dudaklarymdan çekmeden bir eliyle pantolunumun fermuaryny indirdi ve zevkten ucu yslanmy? ta? gibi koca sikimi sykyca kavrady ve ok?amaya ba?lady .Uzunca bir süre öpü?tükten sonra artyk bu kadar öpü?me yeter diye dü?ünüp Nedimin karysynyn sary saçlaryny kuvvetle kavrayyp kadıköy escort kafasyny sikime do?ru bastyrdym o da buna dünden razyymy? gibi, ta? gibi damarly yara?yma öyle bir saldyryp yalamaya ba?ladyki, bir an bu dünyayla ili?kim kesildi kesin cennetteyim diye dü?ündüm.Çoktan pantolonunu çykarmy? olan kocasy yara?ymy i?tahla yalayan karysynyn arkasyndan yakla?ty, karysynyn bütün ihti?amyyla ortaya çykmy? beyaz pürüzsüz götünü yalamaya ba?lady. Sevi?ti?imiz koltuk rahat fakat dar oldu?undan birden sikimi selmanyn a?zyndan çekip kary kocanyn ellerinden tuttum ve hadi bana yatak odanyzy gezdirin dedim.Selma elinden ?ekeri alynmy? bir çocuk gibi yüzüme bakyyordu.Mükemmel bir yatak odalary vardy, tavan dahil odanyn üç cephesi komple aynaydy.Üçümüz yata?yn üzerine çyktyk,syrt üstü yatmamla kary kocanyn sikime saldyrmasy bir oldu.Kary koca sikimi payla?amyyor deliler gibi i?tahla yalyyorlardy.Selma yy belinden kavrayyp 69 pozisyonuna getirdim, aman tanrym o ne muhte?em bir göttü,hemen dilimi Selma nyn tertemiz ve daracyk kara incisine sokup yalamaya ba?ladym. Ben götünün deli?ini yalarken o kadar zevk alyyorduki sary kyllarla kaply amyndan syzan zevk syvylary çenemden a?a?y süzülüp boynumu yslatyyordu.Selmanyn altyndan biraz daha a?a?y kayyp a?zymy onun muhte?em amyyla ayny hizaya getirip zevkten vycyk vecyk olmu? bal kutusunu yalamaya ba?ladym.Bu duruma fazla dayanamady sarsyla sarsyla öyle bir bo?aldy ve amyny yüzüme bastyrdyki bir an bo?ulacam sandym. Yüzüm gözüm Selmanyn am syvylaryyla kaply olarak yatakta do?ruldum ve kusursuz götünü sikime do?ru çektim ve dimdik yara?ymy Nedimin karysynyn amyna öyle bir yerle?tirdimki karysy derin bir ohhh çekerken,ba?ka bir erke?in kocaman sikinin karysynyn amyna girdi?ini gören Nedim bey kendinden geçmi? bir ?ekilde yata?a bo?alyrken bende sikimi Selma nyn amyndan çykardym ve yüzünü bana çevirip koca sikimi tekrar a?zyna verdi?im anda avcılar escort öyle ?iddetli orgazm oldum ki spermlerimin birkaç damlasy Selma nyn a?zyndan ta?arak yata?a damlady.Orgazm anynda öyle kendimden geçmi? olmalyyym ki elime bakty?ymda avucumda Selma nyn sary saçlaryndan epey bir miktar yoldu?umu gördüm.

Ardyndan Selma hanym hem temizlenmek hemde birer duble whisky daha getirmek için dy?ary çykynca kocasy tekrar sikimi a?zyna alyp i?tahla yalamaya ba?lady. Az önceki orgazmymdan sikimde kalan spermleri iyice emip yalayyp yuttu.Selma elinde whisky bardaklaryyla kapydan girdi?inde kocasyny sikimi i?tahla yalarken görünce gözlerime bakyp tatly bir tebessüm ederek bardaklary kenara koydu ve bizi izlemeye ba?lady o da bu duruma fazla kayytsyz kalamayyp kocasynyn sikini a?zyna aldy.Kocasy benim sikimi karysyda kocasynyn sikini i?tahla yalarken bende arada whiskimden bir yudum almak için barda?a uzandy?ymda aklyma Selma nyn amyndan whisky içmek geldi. Yara?ymy Nedim in a?zyndan çykaryp Selmayy syrt üstü yatyrdym gö?üslerinin arasyndan içkiyi yava? yava? dökerken bende a?zymy amyna dayadym.

Selmanyn am syvylaryyla kary?my? Jack Daniels yn tady bir harikaydy. fakat birden Selma kypyrdamaya huzursuzlanmaya ba?lady :)) whisky amyny yakmy? canyny acytyyordu.Bunu anlayynca barda?y kenara koyup dilimi Selmanyn amynyn iyice derinliklerine sokup ne var neyok yalayyp yuttum.Ben karysynyn amyny yalamayy byrakynca Nedim onun bacak arasyna geçip gidip gelmeye ba?lady.bir yandanda arkasyna geçmem için bana i?aret ediyordu bende önceden hazyrladyklary kremi iyice damarlary çykmy? sikime sürüp Nedim in arkasyna geçtim Yara?ymy yava? yava? götüne sokarken oda bir yandan karysyny sikiyordu sikimi nedime köküne kadar sokunca nedimden derin bir oh sesi yükseldi bunu hisseden karysy iyice tahrik olmu? kocasynyn syrtyny tyrnaklayyp kanatyyordu bu pozisyona fazla dayanamayan kary koca ayny anda sarsyla sarsyla bo?aldy tam bende bo?alaca?ym syrada sikimi nedimin götünden çykaryp ikisinin arasyna geçtim ve spermlerini yutmak için bekleyen nedim ve karysynyn yüzüne bo?aldym kary koca spermlerimi yalamak için adeta birbiriyle yary?yyorlardy.

Esenyurt escort
Ataköy escort
Avcılar escort

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20